webwinkels-overzicht.nl

Succesvol project in 5 stappen

Projectmanagement (ook wel projectbeheer) is het beheersen van projecten. Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Projecten kunnen zo groot en zo klein worden als je wilt, maar hoe groter het project hoe belangrijker het is om het goed te managen. Dit vergt kennis en tijd. Ga dus niet als een kip zonder kop beginnen, maar ga zorgvuldig een aantal stappen doorlopen. Start before you are ready is niet van toepassing bij grote projecten.

Stap 1: Start van het project

Bij het starten bepaal je de reikwijdte en omtrekwijdte van een project. Hoeveel mensen heb je nodig en welke specialisatie heb je nodig? Welke omgeving ga je gebruiken of juist benaderen?

Stap 2: Planning van het project

Bij de planning deel je het project in in verschillende fasen of deelprojecten. Maak een to do-lijst van de verschillende deelprojecten zodat je overzichtelijk kunt zien waar je op welk moment bent. Ga ook pas verder naar de volgende fase als de vorige fase is afgerond zodat dingen niet door elkaar gaan lopen en er vertraging optreed.

Stap 3: Uitvoering van de werkzaamheden

Als het actie plan er is, is het tijd om het uit te voeren.

Stap 4: Opvolging van de voortgang

Gaandeweg zul je tegen zaken aan gaan lopen die niet gaan zoals gepland. Je bent afhankelijk van een heleboel factoren zie je over het hoofd kunt hebben gezien. Wees niet bang om het plan aan te passen als de voortgang niet gaat zoals gewend en om in te grijpen.

Stap 5: Beëindiging, verslaglegging en afleveren van een product

Als je eenmaal bij stap 5 aangekomen bent, is het project af. Maar betekent dat dat je ook echt klaar bent? Ik zou het niet aanraden. Dit is een mooi moment om terug te blikken op het project en van je fouten te leren en je kwaliteiten te benoemen. Je kunt dit vastleggen in een verslag en dit voor de volgende projecten opnieuw gebruiken.

Als projectmedewerker of (toekomstig) projectmanager wil je projecten succesvol en gecontroleerd uitvoeren. Prince2 cursus is hiervoor in Europa de meest gebruikte en bekendste projectmanagementmethode. In de online training leer je de 7 aspecten die gedurende het project het beste aangepakt kunnen worden zoals het belang van projectmatig werken, de relatie van projecten, de businesscase, een goede projectorganisatie, realistisch plannen, risicobeheersing en het belang van een goede projectfasering. Een succesvol project begint met investeren in kennis van anderen door zaken uit te besteden en eigen kennis. Een Prince2 cursus biedt een mogelijkheid om je kennis op dit gebied via een gemakkelijke weg namelijk via een online training te vergroten.

Mobiele versie afsluiten